Sollentuna kommun

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande.  I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.

Vi söker en erfaren rektor till en skola med höga resultat och höga ambitioner.

Töjnaskolan är en treparallellig skola från förskoleklass till årskurs 9 med ca 790 elever och 90 anställda. Skolan har under de senaste tre åren vuxit från en F-6 skola till en F-9 skola i nybyggda fina lokaler.
Skolan arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling, där mående, sociala sammanhang och kunskapsinlärning hänger ihop och är beroende av varandra. På skolan bedrivs ett aktivt skolutvecklingsarbete för att erbjuda eleverna en stödjande, stimulerande och utmanande miljö som präglas av trygghet och respekt under hela skoldagen. Undervisningen ska hålla en hög kvalitet, vara varierad och anpassad utifrån elevernas erfarenheter, intressen och förutsättningar. Målen och kriterierna ska vara tydliga, och pedagogerna arbetar med höga förväntningar på eleverna.
Skolan leds av en rektor samt fyra biträdande rektorer. Rektor leder skolans elevhälsoarbete tillsammans med biträdande rektorer. Elevhälsotemet består av speciallärare, kurator, skolsköterskor, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare och träffas regelbundet varje vecka. Elevhälsoteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande, hanterar elevärenden som aktualiseras, prioriterar insatser och är delaktiga i det dagliga arbetet med att främja en god lärandemiljö för eleverna.
På skolan finns ett eget tillagningskök, där skolans kockar lagar mat från grunden helt eller delvis av råa, färska råvaror, och servering sker i skolans matsal, som ligger i anslutning till köket.Kockarna och övrig skolmåltidspersonal serverar varje dag lunch och mellanmål.

Som rektor i Sollentuna kommun ingår du i en kompetent och ambitiös rektorsgrupp som värdesätter delakultur och samarbete mycket högt. Gruppen består av 16 rektorer med ansvar för grundskola och grundsärskola. Rektorsgruppen som leds av skolchef träffas regelbundet och utgör en viktig kommunikationskanal mellan huvudman och verksamhet och är ett forum för utveckling, mål och resultatarbete. Rektorsgruppen ger många möjligheter till kollegialt utbyte där du både kan få och ge stöd i det egna professionella utövandet.

Andra tillgängliga stödfunktioner i vår förvaltning och kommun är vår avdelning för stöd och utveckling som kan stödja i skolutvecklingsfrågor samt frågor kring särskilt stöd och problematisk skolfrånvaro. Vår myndighetsavdelning stödjer i juridiska frågor och det finns en HR-avdelning och ekonomienhet som arbetar nära våra skolor för att ge de bästa förutsättningarna.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill leda en skola med höga elevresultat och höga ambitioner och som vågar och vill driva utveckling för skolan och kommunen framåt. Likaså är det viktigt att fortsätta arbetet med att skapa en skola med gemensamma traditioner och gemensamt arbetssätt i perspektivet F-9. Vi söker en erfaren och engagerad skolledare som är tydlig, närvarande och driven. Du är målinriktad och arbetar strategiskt med involvering och delaktighet och du förstår vikten av och vet vad som krävs för att bygga en god arbetsmiljö.
Du har en god samarbetsförmåga, är handlingskraftig, energisk, kommunikativ och har lätt att skapa strukturer.
Du sätter elevhälsa i centrum  och förstår vikten av tidiga insatser och systematiskt arbete med särskilt stöd och närvarofrämjande åtgärder. Du värdesätter ett nära ledarskap och skapar goda relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare samt har varje elevs bästa i fokus. Vi söker dig som har erfarenhet av tidigare rektorsuppdrag och du har erfarenhet av att driva förändringsprocesser på en större skola, t ex förändringsprocesser kring digitala lärmiljöer. Sollentuna kommun har högt ställda mål om att inga utsatta områden ska finnas i kommunen 2030. Som rektor på Töjnaskolan kommer du att vara en självklar del i det arbetet och därför samarbeta med olika förvaltningar för att på bästa sätt bidra till det målet.

Kvalifikationer

Du har erfarenhet som rektor i grundskolan där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingår.
Du har erfarenhet av att leda och utveckla elevhälsoarbetet och kan bland medarbetarna skapa ett gemensamt förhållningssätt i mötet med eleverna.
Du har högskoleexamen med pedagogisk inriktning, gärna grundskollärarexamen.
Du är väl förtrogen med gällande styrdokument och har kunskap om arbetsmiljö, lagar och avtal som reglerar verksamheten.
Du har goda kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling.
Du har en god kommunikationsförmåga, både internt och externt.
Du har gått rektorsprogrammet.
Meriterande
Erfarenhet av att leda grupp för elever med funktionsvariationer är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Vi erbjuder

Vi erbjuder dig som arbetar hos oss flera attraktiva förmåner och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter och möjlighet att utveckla dig själv och din verksamhet
Förmåner för dig som är anställd i Sollentuna kommun hittar du här:
https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/

Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Intervjuer kan ske löpande 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 aug 2023
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Sollentuna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/192
Kontakt
  • Maria Nyström, 0857921440
Publicerat 2023-05-10
Sista ansökningsdag 2023-05-31

Tillbaka till lediga jobb