Sollentuna kommun

Runbackaskolan är en kommunal F-9 skola belägen i Viby, Sollentuna med 100% behöriga lärare. I Runbacka ingår Sollentuna kommungemensamma särskilda undervisningsgrupp Fenix med ca 10 elever på 4 lärare vilket är dit vi nu söker en lärare i engelska samt ev annat ämne.

Skolans ledord kunskapsglädje, omvärld, resultat och trygghet genomsyrar vårt tankesätt och vårt arbete. 
Skolan har de senaste åren utvecklat det pedagogiska arbetet med digital teknik och tar idag kontinuerligt emot studiebesök från olika kommuner i Sverige samt från andra länder, som vill titta på skolans undervisning. Vi har höga förväntningar på våra lärare och våra elever, som på olika sätt utmanas i sin kunskapsutveckling. Förutom digital kompetens, lägger vi på skolan stor vikt vid idrott och hälsa, språklig utveckling och moderna språk. Vi ligger också i startgropen för internationella samarbeten med andra skolor i Europa, något som påbörjats under läsåret samt som fortsätter framöver.  

Fenix är en särskild undervisningsgrupp som specialiserar sig på elever i behov av särskilt stöd, som med anpassad undervisning och hög lärartäthet har förmågan att nå kunskapskraven i Lgr 11. Målgruppen är elever med stora koncentrationssvårigheter och/eller en social problematik som gör att eleven har svårt att strukturera sittskolarbete och tillgodogöra sig undervisning i vanlig klass.

Eleverna läser enligt grundskolans kursplan, Lgr 11 och eleverna på fenix har mycket goda resultat. Utbildningen ska ge eleven möjligheter att skaffa sig individuella strategier att hantera vardagen, arbeta för att utveckla kompetenser i lärprocesserna samt utveckla meningsfulla beteenden i det sociala samspelet. Alla elever i årskurs 6-9 ska få betyg i samtliga ämnen, nå så höga betyg som möjligt och vara behöriga att söka till gymnasieskolan.

På Fenix erbjuds eleverna ett mindre sammanhang med hög personaltäthet, vilket
möjliggör en tät uppföljning och individuella anpassningar. Undervisningen är mycket strukturerad och genomförs i mindre grupper med syfte att eleverna ska utveckla förmågorna i Lgr11 samt tränas i att arbeta tillsammans med andra. Med återkoppling på beteende och prestationer samt reflektion enskilt och i grupp skapas goda förutsättningar för lärande. Genom uppmuntran och positiv feedback på sina
prestationer, både vad gäller kunskapsinhämtning och socialt beteende, ökar elevernas självkänsla och motivation. Samverkan mellan skola och hem är av mycket stor vikt för elevens utveckling.

Skolan är Olweuscertifierad vilket innebär ett strukturerat och kontinuerligt förebyggande mobbningsarbete i alla skolans verksamheter från förskoleklass till åk 9. Olweusresultaten visar också att skolan har låg andel elever som är mobbade. 

Vi söker nu en lärare med svensk lärarlegitimation med inriktning engelska samt ev annat ämne för undervisning i år 6-9. I tjänsten ingår även mentorsskap för ca 3 elever. Undervisningen sker i mindre grupper samt i samspel med de tre andra pedagogerna i arbetslaget i egna anpassade lokaler samt i Runbackaskolans idrottshall.

Du är flexibel, utvecklingsinriktad, lösningsfokuserad och kreativ i arbetssätt och ideer. Du är initiavtivrik, väl insatt i de styrdokument vi har och vill arbeta med ett varierat arbetssätt där det digitala kommer in som en naturlig del. Du skapar goda relationer med elever och kollegor, har lätt att samarbeta med andra och strävar efter att arbeta ämnesövergripande. Du kommer att jobba i ett arbetslag fyllt av glada, positiva kollegor som hjälper och stöttar varandra för att alla ska trivas på jobbet och bidrar själv positivt till detta. 

Vill du bli en i gänget och har du vad som krävs för att jobba på en riktigt bra skola med 100% behöriga kollegor så är du välkommen med din ansökan! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, behörighet samt erfarenhet av arbete inom särskild undervisningsgrupp.

Observera att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista svarsdatumet. Intervjuer sker fortlöpande så välkommen med din ansökan redan idag. Tänk på att vara ty

Försäljare från annonssajter och förmedlingar undanbedes.

Sollentunas vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra förskolor och skolor ska barnen/eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti 2022
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80 - 100%
Ort Sollentuna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2022/267
Publicerat 2022-06-08
Sista ansökningsdag 2022-06-24

Tillbaka till lediga jobb