Sollentuna kommun

FoU Nordväst är ett kunskapscentrum för socialtjänsten i nordvästra Stockholms län inom områdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, barn och unga, missbruk och socialpsykiatri. Syftet med verksamheten är att stödja ingående kommuners arbete med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och en god kvalitet inom kommunernas individ- och familjeomsorg. Verksamheten fungerar som en mötesplats mellan praktik och forskning, vilket även innebär att arbetet sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

FoU Nordväst ägs av kommunerna: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Sundbybergs Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Området är en del av Stockholms län som växer och utvecklas, vi är nu över 430 000 invånare. Sollentuna kommun är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift samt har arbetsgivaransvar. En styrgrupp av socialchefer från varje kommun ansvarar för ledning och styrning, samt planering och uppföljning av FoU Nordvästs verksamhet och ekonomi. Vi befinner oss i en spännande fas där verksamhetens organisation kommer att ses över under kommande år.

FoU Nordväst har tillsammans med övriga FoU-miljöer i Stockholms län en aktiv roll i nätverket för de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. Nätverket är en given aktör för att främja den nationella kunskapsutvecklingen och kunskapsstyrningen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

För dig som har intresse av praktiknära forskning utlyser vi en tjänst som FoU-chef

Arbetsuppgifter

Tjänsten som chef på FoU Nordväst är engagerande och varierande. Du ansvarar för att stödja de nordvästra kommunerna i Stockholms län med att utveckla en kunskapsbaserad praktik. Du förväntas aktivt leda FoU-enhetens utvecklingsarbete. Företräda verksamheten i olika sammanhang. Bedriva omvärldsbevakning genom att synliggöra erfarenheter och sprida goda exempel inom forskning och utveckling. I tjänsten ingår att främja samarbetet med parter i vår när- och omvärld, såsom universitet- och högskola, andra myndigheter och FoU-verksamheter samt med den praktiska verksamheten.

Du ska bistå personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra till att identifiera angelägna utvecklingsområden.

Du leder utvecklingsarbetet i nära samverkan med kommunerna i nordväst utifrån lokala, regionala och nationella förutsättningar. Du kommer vidare att vara föredragande i styrgruppen, som består av förvaltningschefer från deltagande kommuner.

Som FoU-chef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och är underställd socialchefen. Du har ansvar för FoU-enhetens personal, budget och verksamhet. Personalansvaret uppgår idag till

sju personer med varierande sysselsättningsgrad. Du kommer även vara FoU Nordvästs representant i Stockholms regionala samverkans- och stödstruktur (RSS).

Kvalifikationer

Du har en relevant akademisk examen. Önskvärt är att du har forskarkompetens (licentiat alt. doktorsexamen) inom relevant område. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet alternativt att du har haft ett verksamhetsledande ansvar där du projektlett, samverkat, fördelat och prioriterat resurser.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av offentlig sektor och erfarenhet av att söka och erhålla forskningsanslag. Det är en självklarhet att du har ett stort intresse för kunskapsutveckling och de sociala frågor som FoU Nordväst verkar inom.

Vi förväntar oss att du har goda ledaregenskaper, ledarerfarenhet och kan motivera, inspirera och skapa delaktighet. Andra viktiga egenskaper är att du har lätt för att samarbeta och är lyhörd samt drivande i utvecklingsfrågor. Vi uppskattar ett prestigelöst förhållningssätt, att du har ett brett nätverk och väl upparbetade kanaler till vetenskapssamhället och forskarmiljöerna inom socialt arbete. Du är kommunikativ, både internt och externt, och har förmåga att skapa nyfikenhet kring verksamheten

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Vi erbjuder

Tjänsten är en allmän visstidsanställning under 1 år på heltid, med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Länk till förmåner

  Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Vi tillämpar individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Heltid
Ort Sollentuna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/83
Kontakt
  • Elisabeth Bengtsson, Socialchef, 08-579 212 57
Publicerat 2019-10-15
Sista ansökningsdag 2019-11-05

Tillbaka till lediga jobb