Sollentuna kommun

Om jobbet

Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga.

I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Elevhälsan är en central funktion på alla skolor, och det finns en mycket god central stödfunktion för elevhälsans olika professioner. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Turebergsskolan är en skola som ligger centralt nära Sollentuna centrum. På skolan går det idag cirka 280 elever i årskurserna F-9 samt RN-enheten. På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och kompetens. Turebergsskolan är en mångkulturell skola med goda studieresultat. Det råder en mycket positiv anda med hög acceptans för våra olikheter på hela skolan. Skolledningen består idag av rektor och en biträdande rektor. I och med denna rekrytering avser vi att utöka skolledningen till ca 250%.

Skolans ledord är:

  • Tillsammans i samverkan och med samsyn tillgängliggöra vår skola för alla våra elever. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna!
  • Utveckling av varje unik individ just nu och varje dag genom utbildningens olika delar. Just nu och framåt!
  • Resultat inom skolans alla områden genom tydliga mål, högt ställda förväntningar och nyfikenhet.
  • Engagemang och ansvar i det dagliga skolarbetet, gemensamt engagemang och personligt ansvar. Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag.

 

Arbetsuppgifter

Som biträdande rektor med ansvar för de yngre åldrarna och fritidshemmet är du en del av Turebergsskolans ledningsgrupp som leds av rektor. I uppdraget ingår både att förvalta och förädla en väl fungerande skol- och fritidshemsverksamhet, och att bidra till skolans fortsatta utveckling utifrån högt satta mål.

Du har personalansvar för olika yrkeskategorier och deltar i samverkansgruppen på skolan. Du leder och coachar dina medarbetare i ett nära ledarskap. Du ansvarar för och driver några av våra pågående och framtida utvecklingsprojekt tillsammans med övriga skolledningen. I gott samarbete verkar du för att skolan uppfyller gemensamt framtagna mål och att den utbildning vi ger eleverna håller högsta kvalitet. 

Tillsammans med skolans elevhälsoteam och lärare driver du skolans elevhälsoarbete framåt för de årskurser som ingår i ditt ansvarsområde. Som biträdande rektor förväntas du ha fokus på det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, samtidigt som du ska ha en övergripande blick på arbetet runt de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är lyhörd, uppmärksam och tar initiativ till att utveckla verksamheten. Du har god förmåga att strukturera, planera och organisera arbetet och verksamheten. Vidare är du väl insatt i det systematiska kvalitetsarbetet och hittar former för att bedriva ett kontinuerligt uppföljnings- och utvecklingsarbete. 

Tillsammans med arbetslag och medarbetare skapar du en trygg och stimulerande lärmiljö och förutsättningar för goda resultat. Du är en god ledare och chef som skapar engagemang och delaktighet. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetenser på bästa sätt och skapar förutsättningar för att utveckla det kollegiala lärandet. Du formulerar dig väl i tal och skrift samt har IT-kompetens. 

Vi erbjuder

En skola med mycket engagerad personal och fantastiska elever där skolans kompensatoriska uppdrag är extra tydligt. Ett uppdrag med möjlighet att, tillsammans med skolledning och medarbetare, kunna göra stor skillnad varje dag! 

Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!

Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-06-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sollentuna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/88
Kontakt
  • Magnus Gustafsson, 0857921490
Publicerat 2024-03-19
Sista ansökningsdag 2024-04-21

Tillbaka till lediga jobb