Sollentuna kommun

Vi söker erfaren naturvårdare till vår park- och naturgrupp på samhällsbyggnadsavdelningen.

Naturvårdens övergripande strategiska uppdrag är att arbeta långsiktigt för att förvalta, utveckla och tillgängliggöra naturen i Sollentuna. Genom fysiskt arbete och strategisk planering göra naturen synlig, främja friluftslivet i naturen för boende i Sollentuna samt arbeta för att förbättra den biologiska mångfalden. Uppdraget omfattar i stort skötseln av fyra naturreservat, övrig naturmark och kulturmiljöer inom kommunen samt fornlämningar. Verksamheten omfattar också skötsel i form av betesdjur (kor) samt användningen av brukshästar. Naturvården arbetar samtidigt som egen utförarenhet för mindre drift- och underhållsuppdrag från gatu- och trafikgrupp.

Som landskapsvårdare är man en del av utförarorganisationen och arbetar både med att planlägga arbetet på kort- och lång sikt samt genomföra det praktiskt i fält. Som landskapsvårdare kommer du att vara del av en arbetsgrupp som utgår från våra lokaler på Väsby gård. Rollen kräver stor förmåga att kunna planera och dokumentera arbetet där du förväntas utföra dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Du bör trivas med att arbeta med flera frågor parallellt och kan säkerställa framdrift i verksamhetsfrågor.

Arbetets inriktning är till största delen praktisk och innebär att arbeta på flera naturreservat och i naturmark inom hela kommunen med skötsel av natur som är viktig för den biologiska mångfalden, kulturmiljön och friluftslivet. Du kommer även att utföra uppgifter åt de andra verksamheterna inom Driftenheten, vilket innebär mindre drift- och underhållsarbeten på park- och gatumark samt inom trafikområdet.

Arbetsuppgifter som ingår:

 • Genomföra, planera samt verkställa alla arbeten vad avser skötsel av kommunens naturreservat, tätortsnära naturområden samt fornlämningsområden.
 • Genomföra arbetet med den dagliga driften inom uppdraget i samarbete med medarbetare och upphandlade leverantörer.
 • Utföra trädvård. 
 • Genomföra reparations- och servicearbeten av anläggningar, redskap. 
 • Vegetationsskötsel. 
 • Stödja, utbilda och hålla enklare kurser inom verksamhetsområdet till studenter, sommarjobbare och timanställda. 
 • Ge service till medborgare, besökare, föreningar och arrendatorer genom att arbeta med felanmälan, synpunktshantering, kundkontakter samt olika former av myndighetsutövning.
 • Självständigt svara på medborgarärenden på ett snabbt, trevligt och sakligt sätt. 
 • Samarbeta med alla kollegor och intressenter inom samhällsbyggnadsprocessen och verkar för en god kommunikation och transparent dialog med Sollentunabor, kommunkoncernen, näringsliv och andra myndigheter.
 • Kontinuerlig verksamhetsutveckling och uppföljning av verksamheten. Aktivt deltagande i enhetsmöten, APT och motsvarande.
 • Viss ekonomisk planering inom arbetsområdet. 
 • Information och service, skyltning av fornlämningar, rastplatser och vandringsleder. 
 • Delta som en aktiv del i kommunens krisberedskap i enlighet kommunens jour- och krisplan. 
 • Ta fram mindre direktupphandlingar och uppföljning

Kvalifikationer

Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom relevanta områden inom natur och skogsvård eller motsvarande kompetenser och erfarenheter som bedöms som likvärdig, till exempel biologisk geovetenskaplig utbildning eller kulturlandskapsvårdare. Du behöver god fysik, B-körkort, vana att hantera och köra arbetsfordon och redskap kopplade till naturvård, erfarenhet av motormanuella arbeten samt körkort för motorsåg och röjsåg, samt av praktiskt skog- eller naturvårdsarbete och god svenska i tal och skrift.

Det är meriterande om du också har:

 • Arbetat med betesdjur eller hästar i samband med naturvård
 • Erfarenhet av användningen av kulturhistorisk maskinpark och arbetsredskap inom natur och kulturmiljöer
 • Erfarenhet av kulturreservat och fornlämningar
 • Erfarenhet av arboristarbete, träd- eller precisionsfällning
 • BE-körkort, C-Körkort eller körkort för 4-hjulsfordon för terräng
 • Röjsågskort RB
 • Motorsågskörkort med C behörighet
 • Arboristutbildning
 • Arbetat inom en kommunal organisation

Detta är en tjänst som innebär både självständigt arbete men också tillsammans med andra. Du behöver vara pedagogisk, tydlig, strukturerad och serviceinriktad. Vårt arbete är viktigt och många är intresserade av vad vi gör vilket innebär att vi behöver kunna förmedla det på ett bra sätt. 

Vi erbjuder

Samhällsbyggnadsavdelningen förvaltar och utvecklar attraktiva livsmiljöer i Sollentuna, en dynamisk plats mitt i regionen där klassiska villaområden, stadsdelscentrum, ett växande näringsliv och bostadsområden från rekordåren möter naturreservat och sjöar.

Avdelningen består av drygt hundra kollegor som jobbar med samhällsplanering, miljö- och
klimatarbete, bygglov och tillsyn, mät- och kartuppdrag, utbyggnad av allmän plats samt drift och
förvaltning av gator, parker och naturområden.

Vi har en modern syn på våra medarbetare och du får ett stort ansvar för ditt arbete och din arbetstid. Vi vill att våra medarbetare ska kunna ha ett hållbart arbetsliv, bland annat att kunna kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och erbjuder
distansarbetsmöjligheter, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Sollentuna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/185
Kontakt
 • Charlotte Svedlund
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-06-09

Tillbaka till lediga jobb